Hledat

Menu


Novinky

MARIUS PEDERSEN a.s.

19.1.2012

V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s významným zpracovatelem odpadů společností MARIUS PEDERSEN a.s. v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

HSE činnost na největší fotovoltaické elektrárně v Čechách

31.8.2010

Pro společnost ČEZ se staví jedna z největších FVE v Čechách. Je  na rozloze více než 65 hektarů. Průběžně se zde pohybuje cca. 150 pracovníků různých subdodavatelských společností. Naším úkolem je, aby všichni subdodavatelé byli seznámeni a proškoleni z platné legislativy (BOZP, PO, ekologie). Také je naší povinností pravidelně komunikovat s koordinátorem stavby který je příslušen společnosti ČEZ, provádět pravidelně kontroly na staveništi, účastnit se kontrolních dní atd.

Stěhování firmy

14.10.2009

Firma se přestěhovala do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách .

Libí se tento web ?

  1. ANO 1910
  2. NE 1344

ToplistHOT LINE message

Povinnost zpracovat DZP

(Dokumentace zdolání požáru)

platí od 1.7.2017

Čerpací stanice, které provozují LPG a CNG,

nebo mají složité podmínky pro zásah.

Hlášení do ISPOP 2017

Nezapomeňte na termíny:

Vody- 31.1.2017

Odpady- 15.2.2017

Ovzduší-31.3.2017

Hlášení ISPOP 2016

Nezapomeňte na termíny ODPADY: DO 15.2.2016 ; OVZDUŠÍ: DO 31.3.2016

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

 

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili - změna legislativy čs již v minulém roce.

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník v  menu "Změna legislativy pro ČS"

 

Hlášení emisí pro rok 2012

Novela vydaná pod č. 294/2011 ve Sbírce zákonů v částce 104, mj. vyřazuje zdroje pro čerpání a manipulace s jinými pohonnými hmotami než benzín (motorovou naftu, LPG, CNG) z kategorie vyjmenovaných středních zdrojů.

Co z toho tedy v praxi pro ČS vyplývá:

- Benzíny se tedy hlásí stejně jako minulý rok do ISPOPu se vším co k tomu náleží (výpočty atd.) Protože 95% čerpacích stanic nedosáhne limitu správního poplatku (500 Kč) nehradí nic.

- Nafta ,LPG a CNG se hlásí na příslušný městský, obecní úřad. O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zvláštního právního předpisu. Což v těchto případech činí v rozsahu 500,-Kč až 2.000,-Kč. S největší pravděpodobností to bude ve většině případů paušál 500,-Kč za 1 zdroj (ČS).

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat pouze s registrovanými prodejci atd.

Přístupové údaje do ISPOP provozovatelů zdroje znečišťování ovzduší v roce 2011

Provozovatelé středního, velkého a zvláště velkého zdroje znečištění ovzduší, kteří dosud nejsou zaregistrovaní v ISPOP, ale již podávali hlášení souhrnné provozní evidence a poplatků v listinné podobě na příslušný úřad, obdrží v průběhu prosince 2010 a ledna 2011 přístupové údaje do ISPOP prostřednictvím datových schránek. Provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, kteří nemají datovou schránku zřízenou, budou přístupové údaje odeslány poštou. V případě, že takový to zdroj provozujete nově v průběhu roku 2010 , tak Vám přihlašovací údaje automaticky nezašlou, protože nejste v databázi a musíte se sami registrovat. Potom je možné, že svou ohlašovací povinnost nestihnete provést do nejzaššího termínu (ovzduší 31.3.2011) a je pravděpodobné, že ve správním řízení dostanete sankci za nedodržení povinnosti. Proto prosíme, aby jste tuto registraci neodkládali a provedli v co možná nejkratší době.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

Zpoplatnění emisí 2011

Informace k ohlašování Souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší za minulý rok 2010 a Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší pro r. 2010. Termín podání oznámení je do 31.3.2011.

Více informací v oddělení        OCHRANA OVZDUŠÍ

 

Pozor, změna  výstražné značky

Vážení provozovatelé prostor s prostředím označené jako „VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ". Nesmí se opomenout NV 405/2004Sb. kde se říká:

 

V příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. "Značky výstrahy" se vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením "EX"

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

Proto nezapomeňte na jejich výměnu do konce letošního roku. Zbytečně se případně vystavujete sankcím ze strany OIP a SPD.Společnost WitiG s.r.o.

 

Jsme rozvíjející se společnost s týmem odborníků, který zákazníkům poskytuje komplexní servis a služby v oblasti PO (požární ochrana), BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a dalších odvětvích. Do doby před založením společnosti jsme každý působili na trhu samostatně. Pro lepší poskytování služeb zákazníkům, zastupitelnosti a ucelenosti služeb jsme se rozhodli pro tento krok. Všichni v naší společnosti poskytujeme maximální péči a osobní přístup všem zákazníkům, ať jsou to malé firmy, živnostníci, nebo nadnárodní korporace. Za svou práci si ručíme. Všichni pracovníci mají odborné kvalifikace a způsobilosti k daným úkonům.

Pokud má Vaše společnost aktivity na Slovensku, máme odborné pracovníky i tam. Jsou to rodilí Slováci, kteří mají veškeré odborné kvalifikace a způsobilosti k daným úkonům platným na území Slovenské republiky.      

 

 

Sídlo společnosti

sídlo společnosti 

 
 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky